Цөөн үгээр

- Хоршоог хөгжүүлэх сангийн төсөл хүлээн авч байна. - Баруунбүрэн сумын 2023 оны 2 дугаар сарын мэдээ - Баруунбүрэн сумын 2023 оны 1 дүгээр сарын мэдээ
Баруунбүрэн сумын 2022 оны төсөв

2 жилийн өмнө 236

2022 оны төсвийг ИТХ-р батлууллаа....
ЕБС төсвийн гүйцэтгэл 12 сар

4 жилийн өмнө 361

2018 он...
ЕБС төсвийн гүйцэтгэл 11 сар

4 жилийн өмнө 368

2018 он...
ЕБС төсвийн гүйцэтгэл 10 сар

4 жилийн өмнө 376

2018 он ...
ЕБС төсвийн гүйцэтгэл 9 сар

4 жилийн өмнө 349

2018 он...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ