Цөөн үгээр

- ЗАРЛАЛ - ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА - 2019 оны Цэцэрлэгийн төсвийн гүйцэтгэл

ЗДТГ-н танилцуулга

Нийтэлсэн: 2 жилийн өмнө Үзсэн: 238

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Тамгын газрын үйл ажиллагааны эрхэм зорилго:

Сумын Засаг дарга ИТХ-ыг цаг үеэ олсон зөвлөгөө мэдээллээр мэргэшлийн өндөр түвшинд хангаж, үйлчилгээний үр ашиг, үр нөлөөг эрхэмлэн иргэдэд ойр захиргааг бий болгоход оршино.                      

Өнөөдөр тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь:

 • Удирдах ажилтан-3 /Засаг дарга, Орлогч дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга/
 • Гүйцэтгэх ажилтан-8 /Санхүү албаны дарга-1, Төрийн сангийн мэргэжилтэн-1, Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч-1, ХАА-н тасгийн дарга-1, ХАА-н тасгийн мэргэжилтэн-2, Хөдөлмөр эрхлэлт, Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн-1, Төрийн захиргаа, хууль эрх зүй, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн-1/
 • Үйлчлэх-5 /Нягтлан бодогч-3,  Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч-1, Жолооч-1/
 • Гэрээт-5 /Нярав-1, Жижүүр-3, Жолооч-1/ гэсэн үндсэн 21 орон тоотой ба  ЗДТГ-т харъяалагдах дараах албан хаагчид ажиллаж байна. Үүнд:
  • Багийн Засаг дарга- 3
  • Цагдаагийн хэсэгт- 2
  • Газрын даамал- 1
  • Татварын улсын байцаагч- 1
  • Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын байцаагч-1
  • Халамжийн мэргэжилтэн-1
  • Улсын бүртгэгч-1
  • Байгаль хамгаалагч-3
  • Ажил гүйцэтгэх гэрээт ажилтан-3 нийт 37 төрийн албан хаагчид төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байна.

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ