Цөөн үгээр

- Хоршоог хөгжүүлэх сангийн төсөл хүлээн авч байна. - Баруунбүрэн сумын 2023 оны 2 дугаар сарын мэдээ - Баруунбүрэн сумын 2023 оны 1 дүгээр сарын мэдээ
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2021-2025 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

3 жилийн өмнө 348

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2021-2025 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр...
Сэлэнгэ аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

3 жилийн өмнө 723

Сэлэнгэ аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл...
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

5 жилийн өмнө 660

Сэлэнгэ аймгийн үндсэн чиглэл 2019 он...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ