Цөөн үгээр

- Хоршоог хөгжүүлэх сангийн төсөл хүлээн авч байна. - Баруунбүрэн сумын 2023 оны 2 дугаар сарын мэдээ - Баруунбүрэн сумын 2023 оны 1 дүгээр сарын мэдээ
Сэлэнгэ аймгийн 2021 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө

3 жилийн өмнө 527

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2021 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө...
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

5 жилийн өмнө 321

сэлэнгэ аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ