Цөөн үгээр

- Баруунбүрэн сумын Засаг дарга - СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ - СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

Сум хөгжүүлэх сан

Нийтэлсэн: 2 жилийн өмнө Үзсэн: 220

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2017.02.20

Сум хөгжүүлэх санд нийт 168,0 сая төгрөг эргэлтэнд орж байна. 2011-2016 онд нийт 120 иргэнд зээл, зээлийн эргэн төлөлтөөр 329,853,0 мянган төгрөгийн зээл олгосон байна.

Сум хөгжүүлэх сангийн 168,0 сая төгрөгний бүрдэлт нь:

  • 2011 онд 50,0 сая төгрөг
  • 2013 онд 100,0 сая төгрөг. Энэ нь 2012 онд орж ирээгүй санхүүжилт 2013 онд орж ирсэн юм.
  • 2014 онд 18,0 сая төгрөг орж ирсэн.

Сумын Засаг даргын А/110 захирамжаар Ивэн 1-р багийн иргэн Г.Гантулга “Үхрийн фермер” төсөлд 5,0 сая, Цагаан овоо 3-р багийн иргэн Э.Энхтуяа “Эрчимжсэн мал аж ахуй” төсөлд 5,0 сая,  Бургалтай 2-р багийн иргэн П.Цэрээндаваа “Эрчимжсэн мал аж ахуй” төсөлд 4,0 сая, Б.Отгонсэлэнгэ “Бүрэн сүүний чиглэлийн үхэр авах” төсөлд 4,0 сая сая төгрөг нийт 4 иргэнд 8 ажлын байр бий болгох зориулалтаар 18,0 сая төгрөгийг сум хөгжүүлэх сангийн зээлээр олгоод байна.

2011 онд 32 иргэнд сум хөгжүүлэх сангаас 50,0 сая төгрөгийг нэг жилийн хугацаатай олгосон. Үүнээс хугацаа хэтэрсэн зээлийн эргэн төлөлтөө төлөөгүй дараах иргэд байна. Үндсэн зээл, зээлийн хүүний үлдэгдэл нийт 1405500 төгрөг байна.

Д/д

Зээлдэгчийн нэр Овог нэр тусадаа салгах

Регистрийн
 дугаар/ татвар төлөгчийн дугаар

Зээлийн зориулалт

Зээлийн хэмжээ
сая.төг

Эхлэсэн огноо

Дуусах огноо

Зээлийн Үлдэгдэл

 

Зээлийн хүүний үлдэгдэл

1

Г. Пүрэвсүрэн

МВ68021018

Гахайн аж ахуйн үйл ажиллагаа

1,000,000

2011.08.16

2012.08.16

500000

30000

2

Л. Баярсайхан

ПЮ63071032

Зоорь

850,000

2011.08.16

2012.08.16

850000

25500

             

1350000

55500

 

2012 онд 28 иргэнд 38,5 сая төгрөгийг нэг жилийн хугацаатай олгосон. Үүнээс хугацаа хэтэрсэн зээлийн эргэн төлөлтөө төлөөгүй дараах иргэд байна. Үндсэн зээл, зээлийн хүүний үлдэгдэл нийт 1675000 төгрөг байна.

Д/д

Зээлдэгчийн нэр Овог нэр тусадаа салгах

Регистрийн
 дугаар/ татвар төлөгчийн дугаар

Зээлийн зориулалт

Зээлийн хэмжээ
сая.төг

Эхлэсэн огноо

Дуусах огноо

 Зээлийн Үлдэгдэл

Зээлийн хүүний үлдэгдэл

1

Ц. Нэргүй

МВ69121710

хүнсний ногоо тариалах

1000000

2012.09.10

2013.09.10

500000

30000

2

Д. Туул

МА56080403

Шувууны аж ахуйн үйл ажиллагаа

1500000

2012.10.31

2013.10.31

1100000

45000

 

 

 

 

 

 

 

1600000

75000

 

2013 онд 27 иргэнд 108,0 сая төгрөгийг хоёр жилийн хугацаатай олгосон. Үүнээс хугацаа хэтэрсэн зээлийн эргэн төлөлтөө төлөөгүй дараах иргэд байна. Үндсэн зээл, зээлийн хүүний үлдэгдэл нийт 49619500 төгрөг байна.

Д/д

Зээлдэгчийн нэр Овог нэр тусадаа салгах

Регистрийн
 дугаар/ татвар төлөгчийн дугаар

Зээлийн зориулалт

Зээлийн хэмжээ
сая.төг

Эхлэсэн огноо

Дуусах огноо

Зээлийн Үлдэгдэл

Зээлийн хүүний үлдэгдэл

1

Б. Атарсайхан

МВ83061116

гахай, тахианы аж ахуй

3000000

2013.05.08

2015.05.08

2400000

180000

2

Б. Бямбасүрэн

МВ85021614

хүнсний дэлгүүр

3000000

2013.05.08

2015.05.08

2275000

180000

3

М.  Алтанцоож

МВ82091602

хувцас, оёдол засвар

5000000

2013.05.08

2015.05.08

3620000

207500

4

У. Бүрэнжаргал

МВ77021211

Бусад мал амьтан өсгөх үйл ажиллагаа

4000000

2013.05.08

2015.05.08

3450000

240000

5

М. Дуламсүрэн

УЕ60061243

сүү, сүүн бүтээгдэхүүн

5000000

2013.05.09

2015.05.09

4050000

75000

6

Д. Бүрнээбаатар

МВ76010113

Авто засвар, авто угаалга

5000000

2013.07.24

2015.07.24

4300000

212500

7

М. Бүрэнбаатар

МВ72082712

Гутал засвар

3000000

2013.07.25

2015.07.25

2427000

180000

8

Б. Мөнхцацрал

МВ87043006

Монгол гоёл

4000000

2013.07.24

2015.07.24

325000

120000

9

О. Розон

ФА74102614

Эрчимжсэн тахианы аж ахуй

5000000

2013.08.14

2015.08.14

100000

300000

10

Ж. Доржханд

МВ75020508

Талхны цех

5000000

2013.07.24

2015.07.24

5000000

300000

11

О. Цэнгэл

УХ75011311

Их зам дугуй засвар

2500000

2013.07.25

2015.07.25

2500000

150000

12

Ц. Отгонбаатар

МВ80061411

Бүрэнбаяжих тахианы аж ахуй

4000000

2013.07.25

2015.07.25

4000000

240000

13

Д. Отгонбаатар

МИ67031216

Төмс хүнсний ногооны техник авах

4000000

2013.07.24

2015.07.24

1900000

240000

14

Х. Лхагвасүрэн

МЛ80091714

Зөгий

3000000

2013.07.24

2015.07.24

2800000

180000

15

Ж. Загир

МВ61022816

Малчдаа дэмжье

3000000

2013.07.24

2015.07.24

100000

180000

16

У. Дүгэрээ

МВ61111817

Бүрэн дэлгэрэх засвар үйлчилгээ

5000000

2013.07.25

2015.07.25

4450000

300000

17

Д. Баясгалан

МВ57011033

Бүрэн үйлчилгээний төв

4000000

2013.07.24

2015.07.24

2200000

240000

 

 

 

 

 

 

 

45897000

3722500

 

2014 онд 10 иргэнд 45,0 сая төгрөгийг хоёр жилийн хугацаатай олгосон. Үүнээс хугацаа хэтэрсэн зээлийн эргэн төлөлтөө төлөөгүй дараах иргэд байна. Үндсэн зээл, зээлийн хүүний үлдэгдэл нийт 30712500 төгрөг байна.

Д/д

Зээлдэгчийн нэр Овог нэр тусадаа салгах

Регистрийн
 дугаар/ татвар төлөгчийн дугаар

Зээлийн зориулалт

Зээлийн хэмжээ
сая.төг

Эхлэсэн огноо

Дуусах огноо

Зээлийн Үлдэгдэл

Зээлийн хүүний үлдэгдэл

1

Х. Нядсүрэн

ми43050114

Сүүний фермерийн аж ахуй

5000000

2014.02.27

2016.02.27

500000

50000

2

Б.Шижирбаатар

мф75030617

талх нарийн боов

5000000

2014.02.27

2016.02.27

5000000

300000

3

Х. Золбоо

мв82041726

эко  хүлэмж

5000000

2014.02.27

2016.02.27

5000000

300000

4

Д. Жамсран

мв57032315

хивэг

5000000

2014.07.31

2016.07.31

5000000

300000

5

Ж. Бадамсамбуу

мв64041010

хадлан

5000000

2014.09.30

2016.09.30

1400000

300000

6

Ц. Жаргалсайхан

мв69041719

баруунбүрэн түргэн хоол

5000000

2014.10.21

2016.10.21

5000000

300000

7

Л. Машбат

мв57010217

Төмс хүнсний ногооны техник авах

5000000

2014.10.02

2016.10.02

1810000

152500

8

В. Нэргүй

мв77110303

вакум цонх

5000000

2014.09.30

2016.09.30

5000000

300000

 

 

 

 

 

 

 

28710000

2002500

 

2011, 2012, 2013, 2014 оны үндсэн зээл зээлийн хүүний үлдэгдэл 83412500 төгрөг байна.

2015, 2016 онд нийт 23 иргэнд 88,3 сая төгрөгийн хоёр жилийн хугацаатай олгож одоогоор эргэн төлөлтийн хугацаа болоогүй байна.

Хугацаа хэтэрсэн зээлийг эргэн төлүүлэхийн тулд аймгийн жижиг дунд үйлдвэр хариуцсан мэргэжилтэн болон төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл зээлдэгч нартай уулзан зээл төлүүлэх арга хэмжээний талаар график гаргуулан мөрдөн ажиллаж байна. 2013, 2014 оны хугацаа хэтэрсэн зээлдэгч нарыг Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүхийн эвлэрүүлэн зуулчлалын албан өгөөд байна.

 

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

НБХЭХМЭРГЭЖИЛТЭН                            Т.БҮРЭНЖРАГАЛ

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ