Цөөн үгээр

- Иргэд “Дуут дохио"-оор нүүлгэн шилжүүлэлтийн аюулгүйн цэгт цугларлаа. - УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ - ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬ 06 ДУГААР САРЫН 03-05-НЫ ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЦАЛИНГИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ НЭВТРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

3 жилийн өмнө 377

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2020 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 163...
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ТҮҮНД ТАВИХ ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ, ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЛИЙГ ТАСЛАН ЗОГСООХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

3 жилийн өмнө 253

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2020 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 17...
ЗАРИМ ИРГЭНИЙ ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ

3 жилийн өмнө 224

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 484 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ...
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

3 жилийн өмнө 360

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 171 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ...
ҮНДЭСНИЙ ИННОВАЦИЙН ТОГТОЛЦООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

3 жилийн өмнө 331

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2020 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 33 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ...
ХӨРС ХАМГААЛАХ, ГАЗРЫН ДОРОЙТЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

3 жилийн өмнө 261

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 318 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ...
ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ ТОГТООХ ТУХАЙ

3 жилийн өмнө 259

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр Улаанбаатар хот...
ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ

3 жилийн өмнө 219

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2020 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 24...
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

3 жилийн өмнө 233

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 47...
МОНГОЛ МАЛЧИН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

3 жилийн өмнө 271

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2020 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 34 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ