Цөөн үгээр

- Хоршоог хөгжүүлэх сангийн төсөл хүлээн авч байна. - Баруунбүрэн сумын 2023 оны 2 дугаар сарын мэдээ - Баруунбүрэн сумын 2023 оны 1 дүгээр сарын мэдээ
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЦАЛИНГИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ НЭВТРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

4 жилийн өмнө 465

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2020 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 163...
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ТҮҮНД ТАВИХ ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ, ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЛИЙГ ТАСЛАН ЗОГСООХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

4 жилийн өмнө 288

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2020 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 17...
ЗАРИМ ИРГЭНИЙ ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ

4 жилийн өмнө 260

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 484 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ...
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

4 жилийн өмнө 429

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 171 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ...
ҮНДЭСНИЙ ИННОВАЦИЙН ТОГТОЛЦООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

4 жилийн өмнө 387

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2020 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 33 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ...
ХӨРС ХАМГААЛАХ, ГАЗРЫН ДОРОЙТЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

4 жилийн өмнө 303

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 318 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ...
ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ ТОГТООХ ТУХАЙ

4 жилийн өмнө 365

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр Улаанбаатар хот...
ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ

4 жилийн өмнө 267

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2020 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 24...
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

4 жилийн өмнө 282

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 47...
МОНГОЛ МАЛЧИН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

4 жилийн өмнө 329

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2020 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 34 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ