Цөөн үгээр

- ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА - 2019 оны Цэцэрлэгийн төсвийн гүйцэтгэл - 2019 оны ЕБС-н төсвийн гүйцэтгэл 4 сар
БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

4 сарын өмнө 30

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр Дугаар 145...
ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

4 сарын өмнө 33

Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөр...
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

4 сарын өмнө 40

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2019 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр ...
ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

4 сарын өмнө 28

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН 2019 ОНЫ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

4 сарын өмнө 37

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр ...
ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

4 сарын өмнө 37

Засгийн газрын тогтоол...
ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

4 сарын өмнө 38

Засгийн газрын тогтоол...
ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

4 сарын өмнө 25

Засгийн газрын тогтоол...
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

4 сарын өмнө 32

Засгийн газрын тогтоол...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ