Цөөн үгээр

- Хоршоог хөгжүүлэх сангийн төсөл хүлээн авч байна. - Баруунбүрэн сумын 2023 оны 2 дугаар сарын мэдээ - Баруунбүрэн сумын 2023 оны 1 дүгээр сарын мэдээ

2022 онд хийгдэх Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт

Нийтэлсэн: 2 жилийн өмнө Үзсэн: 272

Сэлэнгэ  аймгийн Баруунбүрэн сумын иргэдийн

Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны       тоот

 тогтоолын  гуравдугаар хавсралт

 

 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх  төсөл арга хэмжээ жагсаалт

/мянган. Төгрөг/

д/д

Төсөл арга хэмжээний нэр

Эхлэх, хугацаа

Дуусах хугацаа

Нийт төсөвт өртөг

2022 онд санхүүжүүлэх дүн

1

Шилжих хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ

80000.0

16110.3

1.1

Сургуулийн биеийн тамирын гадна талбайг шинэчлэх

2021

2022

80000.0

16110.3

2

Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт

 

585862.1

585862.1

2.1

Сумын халуун усны барилгын засварын ажил

2022

2022

125000.0

125000.0

2.2

Ивэнгийн 1-р багт нэгдсэн үйлчилгээний цэг байгуулах

2022

2022

150000.0

150000.0

2.3

Малтай хороололд хүүхдийн тоглоомын талбай барих

2022

2022

70000.0

70000.0

2.4

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв

2022

2022

30000.0

30000.0

2.5

2022 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв

2022

2022

20000.0

20000.0

2.6

Сумын төвийн камержуулах, дрон худалдан авах

2022

2022

20454.7

20454.7

2.7

Миний хөтөч гурвалсан төхөөрөмж

2022

2022

6000,0

6000,0

2.8

Ивэнгийн 1-р багт Дарьхи толгойн өвөр, Бургалтайн 2-р багийн Халтар бугатад гүний худаг гаргах

2022

2022

40000.0

40000.0

2.9

Малын эрүүл мэндийг хамгаалах,халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх халдваргүйжүүлэхийн тоног төхөөрөмж, ариутгалын бодис худалдан авах

2022

2022

40000.0

40000.0

2.10

Сайн чанарын хээлтүүлэгч бухан бяруу авах

2022

2022

30000.0

30000.0

2.11

Малын тэжээлийн ургамал тариалах,тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх

2022

2022

20000.0

20000.0

2.12

Хортон мэрэгчидтэй тэмцэх

2022

2022

20000.0

20000.0

2.13

Малын хулгайгаас урьдчилан сэргийлж, төв зам дагуу камержуулах

2022

2022

10000.0

10000.0

2.14

Малчдад зориулсан сургалт, сурталчилгааны зардал

2022

2022

4407.4

4407.4

 

Нийт дүн

 

601972.4

601972.4

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ