Цөөн үгээр

- 2021 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын тайлан - Баруунбүрэн сумын 2022 оны төсөв - 2022 онд хийгдэх Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт
Түш машины тайлан

1 жилийн өмнө 146

түц машинаар үйлчлүүлсэн ажлын тайлан...
11-р сарын ажлын тайлан

1 жилийн өмнө 171

сарын ажлын тайлан...
10-р сарын ажлын тайлан

1 жилийн өмнө 149

сумын сарын ажлын тайлан...
9-р сарын ажлын тайлан

1 жилийн өмнө 84

сумын сарын ажлын тайлан...
8-р сарын ажлын тайлан

1 жилийн өмнө 98

сарын тайлан...
7-р сарын ажлын тайлан

1 жилийн өмнө 153

Баруунбүрэн сумын 7 сарын ажлын тайлан...
2020 оны 05-р сарын ажлын тайлан

2 жилийн өмнө 248

5 сарын ажлын тайлан...
2020 оны 03-р сарын ажлын тайлан

2 жилийн өмнө 227

сарын тайлан...
2020 оны 02-р сарын ажлын тайлан

2 жилийн өмнө 194

2 сарын ажлын тайлан...
2020 оны 01-р сарын ажлын тайлан

2 жилийн өмнө 179

сарын тайлан...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ